Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam

A függő biztosításközvetítő biztosítóval fennálló jogviszonya alapján :
Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Biztosításközvetítő (függő és független), Biztosításközvetítő (függő és független) képzés, Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam, Felnőttképzés

 egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (ügynök), vagy
 egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (többes ügynök).


A függő biztosításközvetítő önállóan és ügyfélorientáltan végzi az akár lakossági, akár vállalati ügyfele biztosítási igényeinek és kockázatainak a felmérését és részére a biztosítási termékeket szakszerűen ismerteti, elemzi, és adott esetben összehasonlítja. Tanácsadással történő termékértékesítés esetén ajánlást is ad az ügyfél részére, amellyel segíti a számára legmegfelelőbb biztosítási termék kiválasztását. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján (akár szoftverek segítségével is) díjat számol, adott esetben ajánlást tesz vagy az ügyfél biztosítási ajánlatát eljuttatja a biztosítóhoz. A biztosító ez irányú felhatalmazása esetén a biztosító képviseletében megkötheti a biztosítási szerződést, valamint átveheti az ügyféltől a szerződés díját is. A függő biztosításközvetítő informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz, és személyes jelenléttel is az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ügyfeleivel
szakmailag megalapozott, egyben közérthető és hatékony kommunikációt folytat, valamint rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási (kár)ügyeik rendezésében. A függő biztosításközvetítő munkaideje többnyire rugalmas, és a folyamatos, kötelező továbbképzéseknek köszönhetően tudása mindig naprakész. A függő biztosításközvetítő adott esetben részt vehet a biztosító marketingtevékenységében és hozzájárulhat a biztosítási termékfejlesztéshez is.


A független biztosításközvetítő (alkusz) a függő biztosításközvetítővel szemben nem a biztosító, hanem az ügyfél megbízásából jár el, így lehetősége van a piacon fellelhető biztosítási 
termékek elemzésére és összehasonlítására az ügyfél igényei alapján. Amennyiben a piacon fellelhető biztosítási termékek egyike sem elégíti ki az ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat is kidolgozhat. A független biztosításközvetítő tevékenysége ezen túl kiterjedhet az ügyfele számára biztosítási szaktanács adására (az ügyfeleket kockázatkezelési és csökkentési megoldásokkal látja el), akkor is, ha nem történik konkrét biztosítási szerződéskötés. Főleg vállalati megbízói részére, akár több biztosító bevonásával is, egyedi, testreszabott biztosítási programokat dolgoz ki. Jogállásából és szaktudásából adódóan a kárrendezések során a károsult ügyfelek érdekeit hatékonyan érvényesíti.

# /- #biztosításközvetítőfüggőésfüggetlen #biztosításközvetítőfüggőésfüggetlentanfolyam #biztosításközvetítőfüggőésfüggetlenképzés #biztosításközvetítőfüggőésfüggetlentanfolyamról #biztosításközvetítőfüggőésfüggetlenoktatás #biztosításközvetítőfüggőésfüggetlenvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Biztosításközvetítő (függő és független) | Pénzügy, bank és biztosítás | Üzleti ismeretek és ügyvitel | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.