Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam

A katasztrófavédelmi ügyintéző a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének 
közvetlen irányítása mellett, önállóan vagy másokkal együttműködve, a jogszabályokban
meghatározott katasztrófavédelmi (polgári védelmi és iparbiztonsági) feladatainak ellátása
körében kialakítja a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények ¬ hatósági határozatban
meghatározott polgári védelmi feladataihoz szükséges feltételeket, tervezi a komplex 
logisztikai biztosítás folyamatát. 
Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági), Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés, Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam, Felnőttképzés

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével folyamatosan kapcsolatot tartva meghatározza az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események során (pl.: árvíz, beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) az együttműködő szervek, szervezetek releváns körét, azokkal kapcsolatot tart a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények feladatait illetően.

Feltárja a kockázatbecslés alapján a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény veszélyeztetettségét, adatot szolgáltat a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásáhozFeltárva és elemezve a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény vonatkozásában az ipari tevékenységek, technológiák kockázatát, kockázatazonosítást és kockázatértékelést végez, szervezi és részt vesz a kockázatbecslési eljárásban. Javaslatokat tesz a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő biztonságos működést biztosító feladatok meghatározásakor.

Elkészíti a veszélyes üzem üzemazonosítási dokumentumait és a szükséges védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káreseményelhárítási terv). Megtervezi a veszélyesáruszállítás folyamatát. Megtervezi és létrehozza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény polgári védelmi szervezetét, megtervezi annak felkészítését, alkalmazását, javaslatokat tesz a technikai eszközök biztosításáraÖsszeállítja a munkahelyi veszélyelhárítási tervetmeghatározza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény lakosságvédelmi feladatait, a polgári védelmi és iparbiztonsági vonatkozású, kötelezően elkészítendő, a katasztrófavédelmi hatóság által előírt formátumú dokumentumokat.

Szakképesítés sorszáma:10324007
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

 # / – #katasztrofavedelmiugyintezo #katasztrofavedelmiugyintezotanfolyam #katasztrofavedelmiugyintezo #katasztrofavedelmitanfolyamrol #katasztrofavedelmitanfolyamindul #katasztrofavedelmiugyintezovizsga #katasztrofavedelmiugyintezovizsgakovetelmeny

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.